Uw mening

Nieuws

  • Informatiebijeenkomst Rol van huisarts en POH-GGZ binnen de Wvggz

    Met ingang 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking gegaan.  Deze wet vervangt de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering ...

    06 feb. 2020

  • Welzijn op recept in Hoorn van start

    Op dinsdag 26 november vond de startbijeenkomst van het project Welzijn op Recept plaats. Het project moet ervoor zorgen dat mensen met psychosociale klachten worden doorverwezen naar een welzijnsaanbod van activiteiten in de buurt. Een vernieuwende, sociale aanpak die in een eerdere pilot in Heerhugowaard al veelbe ...

    29 nov. 2019