Uw mening

Consultatie

Vicino heeft samenwerkingsafspraken met de Specialistische GGZ (S-GGZ) over de mogelijkheid om te consulteren. Dit betekent dat de huisarts, praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) en psycholoog gebruik kunnen maken van de expertise van de psychiatrie of verslavingszorg. De consultatie kan bestaan uit een telefonisch overleg tussen beide zorgverleners, of een afspraak tussen u en de specialist. De specialist doet daarna verslag aan degene waarbij u in zorg bent.

Redenen voor een consultatie kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Vragen op het gebied van medicatie;
  • Overleg over verwijzing naar de juiste vorm van zorg;
  • Vragen bij de huisarts en POH-GGZ over de behandelmogelijkheden en de behandelmotivatie van de patiënt.

De specialist geeft een advies over het verdere behandelbeleid. Degene waarbij u in zorg bent, is medisch eindverantwoordelijk voor het opvolgen van het advies.