Uw mening

POH-GGZ Kind & Jeugd

Naast de algemene POH-GGZ medewerker, biedt Vicino ook POH-GGZ medewerkers met Kind & Jeugd expertise. De POH-GGZ Kind & Jeugd is laagdrempelig inzetbaar voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

De POH-GGZ Kind & Jeugd ziet kinderen met lichte tot ernstige psychische en psychosociale problematiek om zelf te begeleiden of om over een juiste verwijzing te adviseren. De problematiek varieert van een patiënt die niet lekker in zijn/haar vel zit tot het vermoeden van een stoornis bij de patiënt. De POH-GGZ Kind & Jeugd heeft intensief overleg met de huisarts over advies en vervolg. Tevens zorgt de POH-GGZ Kind & Jeugd van Vicino dat de hulp altijd ‘dichtbij’ geleverd wordt.

 • Lees hieronder meer over de meerwaarde van een POH-GGZ Kind & Jeugd
  • Gesprekken met kinderen of ouders en/of gezamenlijk;
  • Begeleiden/behandelen van kinderen met lichte of matige problematiek zoals (faal)angst, slaapproblemen, laag zelfbeeld etc.;
  • Inschatting maken van de mate en ernst van de klachten en geven van een juist advies voor behandeling;
  • Overleg met derden zoals school;
  • Consultatie door huisartsen en collega POH-GGZ medewerkers;
  • Begeleiden van kinderen die eerder zijn behandeld in de S-GGZ.
 • Lees hieronder meer over de tarieven van een POH-GGZ Kind & Jeugd

  Behandelingen van een POH-GGZ vallen onder huisartsenzorg en daarmee onder verzekerde zorg. Aan de gesprekken met een POH-GGZ zijn daarom voor de patiënt geen kosten verbonden.

  Echter, indien de patiënt vanuit de huisarts of POH-GGZ wordt doorverwezen naar de generalistische basis-ggz (GB-GGZ) of specialistische GGZ (S-GGZ), is het mogelijk dat de patiënt hiervoor een eigen risico moet betalen.

 • Lees hieronder meer over de bekostiging van een POH-GGZ Kind & Jeugd

  Sinds 2020 heeft Vicino geen contracten meer met Kind & Jeugd gemeenten voor de GB-GGZ Kind & Jeugd. Vicino heeft wel een samenwerking met ketenpartners die GB-GGZ Kind & Jeugd bieden.