Uw mening

Bestuur en organisatie

Vicino is een regionale eerstelijnsorganisatie voor geestelijke gezondheid en welzijn en heeft de regio Noord-Holland Noord als werkgebied.

Vicino is gestart op initiatief van drie organisaties:

 • Coöperatieve huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK)
 • Coöperatieve huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN)
 • Stichting Geestelijke gezondheidszorg Noord-Holland-Noord (GGZ NHN)

Initiatiefnemers

 

 • Lees hieronder meer over de regionale eerstelijns GGZ organisatie

  Vicino is het initiatief van huisartsenzorgorganisaties HKN, Huisartsencoöperatie HONK en specialistische GGZ aanbieder GGZ NHN. Zorgverzekeraar VGZ is als samenwerkingspartner betrokken bij de ontwikkeling van Vicino. In aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen en met respect voor de bestaande stakeholders, geeft Vicino sturing aan het regionale ontwikkelingsproces van de eerstelijns GGZ. Vicino initieert regionale samenwerkingsafspraken en draagt zorg voor het nakomen hiervan. In de keten werkt Vicino samen met partijen die actief zijn op het gebied van algemene GGZ, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, Generalistische Basis GGZ, maatschappelijk werk en huisartsengeneeskunde.

  Huisartsen & POH-GGZ

  Vicino faciliteert de inzet van praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) bij ongeveer 220 huisartsen in de regio Noord-Holland Noord. Deze zorg wordt geleverd door ruim 100 POH-GGZ medewerkers die in dienst zijn van Vicino. De huisarts of POH-GGZ kunnen voor advies consultatie aanvragen bij o.a. de S-GGZ. Deze zorg wordt door Vicino gedeclareerd bij de zorgverzekeraars en gemeenten.

  GB-GGZ

  Vanuit de huisarts of POH-GGZ kan worden verwezen naar zorgaanbieders werkzaam in de GB-GGZ die al dan niet zijn aangesloten bij Vicino. De samenwerking vindt plaats via samenwerkingsovereenkomsten. De samenwerkingsovereenkomsten en afspraken zijn tot stand gekomen met inbreng van de Psychologenafvaardiging. Deze zorg wordt gedeclareerd door Vicino bij de zorgverzekeraar of gemeente.

  S-GGZ

  Via de huisarts of POH-GGZ kan ook worden doorverwezen naar de S-GGZ. Vicino werkt (voor de consultatie) op basis van samenwerkingsovereenkomsten. De huisarts, POH-GGZ en GB-GGZ aanbieders kunnen op deze wijze de S-GGZ consulteren.