Uw mening

Functionaris Gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Binnen deze wetgeving is Vicino verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen. Een Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de juiste naleving van de AVG en andere privacyregelgevingen binnen een bedrijf. De Functionaris Gegevensbescherming heeft daarnaast een controlerende rol binnen de processen rondom o.a. datalekken (artikel 33 en 34 van de AVG).

Heeft u vragen over onderwerpen gerelateerd aan deze wetgeving, zoals bijvoorbeeld privacy, inzage in medische dossiers, datalekken etc. dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via fg [at] vicinonhn.nl of via het algemene nummer van Vicino 072-5272707.

 • Wat zijn de taken van de functionaris voor gegevensbescherming?

  De Functionaris Gegevensbescherming vervult ten minste de volgende taken:

  • Toezien op de naleving van de juiste implementatie van de AVG en het interne privacybeleid;
  • Vragen en klachten behandelen van zowel mensen van binnen als buiten de organisatie;
  • Bewustzijn creëren onder het personeel op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens;
  • Het management adviseren en informeren over de benodigde technologie en beveiligingen;
  • Het toewijzen van privacygerelateerde verantwoordelijkheden binnen de organisatie;
  • Samenwerken met en fungeren als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

  De Functionaris Gegevensbescherming houdt bij de uitvoering van haar taken naar behoren rekening met het aan verwerkingen verbonden risico en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.