Uw mening

POH-GGZ

Vicino is een organisatie die in samenwerking met, en onder verantwoordelijkheid van de huisarts, de inzet van POH-GGZ medewerkers binnen huisartsenpraktijken verzorgt in de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland.

Vicino is een regionale eerstelijns netwerkorganisatie die de samenwerkingsafspraken organiseert tussen huisartsen, POH-GGZ, GB-GGZ en S-GGZ aanbieders. POH-GGZ met een brede kennis van psychische en sociale problematiek worden ingezet in de eerste lijn. Deze praktijkondersteuners zijn in dienst van Vicino en werken onder regie van de huisarts.

 • Lees hier meer over de meerwaarde van een Vicino POH-GGZ

  Iedere aangesloten huisartsenpraktijk werkt (in principe) met een vaste POH-GGZ medewerker, welke een aantal uur per week beschikbaar is in de praktijk. Naast de algemene POH-GGZ medewerker biedt Vicino ook POH-GGZ medewerkers met een specialisatie, zoals Kind & Jeugd.

  De POH-GGZ medewerker voert in of in de buurt van de huisartsenpraktijk de volgende taken uit onder regie van de huisarts:

  • Ondersteunen van de huisarts bij diagnostiek en het bepalen van behandeling of behandelaar;
  • Kortdurend behandelen van mensen voor zover de problematiek binnen zijn/haar expertise valt;
  • Begeleiden van mensen met bepaalde chronische of structurele problematiek;
  • Eventueel opsporen en screenen van mensen met verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische en/of sociale klachten en bepalen of en zo ja wat voor een vervolgtraject nodig is.

  Het streven is om zoveel mogelijk patiënten met lichte tot matige psychische klachten in de huisartsenpraktijk te begeleiden c.q. te behandelen. Om de huisarts en de POH-GGZ medewerker hierbij te ondersteunen is er de mogelijkheid om een expert (bijvoorbeeld psychiater) te consulteren. Indien doorverwezen dient te worden, dan kan de patiënt worden doorverwezen naar de ‘generalistische basis-GGZ’ (GB-GGZ) of de ‘Specialistische GGZ’ (S-GGZ). Doorverwijzingen vinden plaats naar zowel aangesloten als niet-aangesloten ketenpartners.

  De meerwaarde van POH-GGZ medewerkers van Vicino:

  • Gestructureerde terugkoppeling naar het HIS;
  • Samenwerkingsafspraken met GB-GGZ, S-GGZ en sociale domein;
  • Vervanging bij langdurige ziekte;
  • Inzet van POH-GGZ Kind & Jeugd.
 • Lees hier meer over de tarieven van een POH-GGZ

  Behandelingen van een POH-GGZ vallen onder huisartsenzorg en daarmee onder verzekerde zorg. Aan de gesprekken met een POH-GGZ zijn daarom voor de patiënt geen kosten verbonden.

  Echter, indien de patiënt vanuit de huisarts of POH-GGZ wordt doorverwezen naar de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) of Specialistische GGZ (S-GGZ), is het mogelijk dat de patiënt hiervoor een eigen risico moet betalen

 • Lees hier meer over de bekostiging van een POH-GGZ

  Vicino streeft voor zowel POH-GGZ als psychologische zorg (GB-GGZ) naar afspraken met alle zorgverzekeraars.