Uw mening

Bekostiging

Vicino heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dat houdt in dat als een patiënt wordt doorverwezen naar een psycholoog die bij Vicino is aangesloten, de zorgverzekeraar de behandeling meestal vergoedt. 

De psychologische zorg van Vicino valt onder de basisverzekering; dit betekent dat de zorg vergoed wordt maar dat er wel aanspraak wordt gedaan op het eigen risico van de patiënt.

Voor meer informatie over de werking van tarieven kunt u telefonisch contact opnemen met Vicino, via 072 – 527 27 07.