Uw mening

Regionale samenwerking

Binnen de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland heeft Vicino nauwe banden (of een formele samenwerkingsovereenkomst) met ketenpartners op het gebied van:

  • Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
  • Consultatieve raadpleging (S-GGZ)

Met de ketenpartners worden afspraken gemaakt om het brede pallet van zorg in of in de buurt van de huisartsenpraktijk te organiseren. Dit betekent dat hulpverleners van verschillende achtergronden ingezet kunnen worden binnen het Vicino-concept. Het is de bedoeling dat deze hulpverleners zoveel mogelijk in of in de buurt van de huisartsenpraktijk hun werk verrichten.

Samenwerking met andere disciplines in de keten is mogelijk in verschillende samenwerkingsvormen. Denkt u hierbij aan het inschakelen van een andere zorgverlener voor consultatie, voor co-behandeling of voor verwijzing.