Uw mening

Intake

Het eerste gesprek met een hulpverlener van Vicino is een intakegesprek. In het intakegesprek brengt de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) samen met u uw klachten en hulpvraag in kaart. Ook is het mogelijk dat met u wordt gesproken over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds heeft geprobeerd om van uw klachten af te komen. Bij de intake wordt vaak gebruik gemaakt van een vragenlijst die tijdens het gesprek met u wordt doorgenomen. Daarnaast kan de hulpverlener u nog andere vragen stellen of kunt u zelf aanvullende informatie geven of vragen stellen.

Op basis van het intakegesprek wordt een voorstel met u besproken voor het vervolg. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts, een kortdurende behandeling bij een POH-GGZ van Vicino of een verwijzing naar een psycholoog of een andere hulpverlener of instelling in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). De zorg van Vicino richt zich in het algemeen op lichte tot matige psychische en/of sociale klachten die binnen een beperkt aantal stappen aan te pakken is.

Indien (al dan niet na een intakegesprek) naar voren komt dat de problematiek zwaarder of complexer van aard is, kan de huisarts of andere hulpverlener u verwijzen naar een behandelaar in de Specialistische GGZ (S-GGZ) in plaats van naar een POH-GGZ van Vicino. De S-GGZ is bedoeld voor meer specialistische zorg en heeft vaak een uitgebreidere diagnostische fase. Deze trajecten kunnen langer duren en intensiever zijn.

Langdurige begeleiding door een POH-GGZ van Vicino is bedoeld voor een specifieke groep mensen die reeds behandeld zijn (meestal in de S-GGZ) en die nog behoefte hebben aan een ‘vinger-aan-de-pols’. Het is een niet-intensief traject dat gericht is op het voorkomen van terugval en/of het voorkomen van verergering van de problematiek.