Uw mening

Kosten

POH-GGZ:

Elk kwartaal ziet u bedragen van de huisarts en Vicino NHN op uw zorgkostenoverzicht van de zorgverzekering. 

Voor sommige zorg heeft uw huisarts een samenwerking met de regionale organisaties. U ziet dan de naam van deze organisatie in de declaratie. Vicino Noord-Holland Noord is een voorbeeld van zo’n regionale organisatie. Uw huisarts is aangesloten bij Vicino. Dit ziet u als volgt terug op uw verzekeringsafschrift: B.V. Vicino Noord-Holland Noord (GGZ/Ketenzorg) 

Vicino organiseert de ketenzorg voor mentale hulpverlening zowel bij de huisartsen, onze POH-GGZ als specialisten in Noord-Holland Noord.  

Gaat u niet naar de huisarts? Of maakt u geen gebruik van mentale hulpverlening via uw huisarts? Ook dan mag Vicino elk kwartaal een vast bedrag declareren. De kosten zijn voor de beschikbaarheid en het organiseren van deze zorg, voor iedereen. Dit is landelijk zo afgesproken. 

Belangrijk om te weten over de declaraties van huisartsen en regionale organisaties: 

 • Deze declaraties worden 1 keer per 3 maanden (kwartaal) gedaan. U ziet dit dus 4 keer per jaar terug. 
 • U betaalt zelf niets voor deze kosten: 
  • Ze worden volledig vergoed uit de basisverzekering. 
  • Er geldt geen eigen risico voor. 

Bij de declaraties voor huisartsenzorg kunt u verschillende omschrijvingen tegenkomen. Bijvoorbeeld: 

 • Inschrijftarief 
 • Ketenmanagement 
 • Wijkmanagement 
 • Regiomanagement 

Soms ziet u bij zo’n omschrijving de naam van uw huisarts of de naam van de regionale (huisartsen)organisatie. 

Nog vragen? Neem contact op met uw zorgverzekeraar 
Misschien wilt u toch nog meer weten over dit onderwerp. Of gaat het in uw geval om een ander soort declaratie. Dan helpt uw zorgverzekeraar u graag. Op de contactpagina van uw zorgverzekeraar ziet u hoe u deze zorgverzekeraar kunt bereiken. 

 

GB-GGZ of S-GGZ:

 • Echter, indien u door uw huisarts (eventueel op advies van de POH-GGZ) wordt verwezen naar de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) of de Specialistische GGZ (S-GGZ), is het mogelijk dat u hiervoor een eigen risico moet betalen. Bij doorverwijzing adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar, dan wel uw polisvoorwaarden te raadplegen.

 

Consultatie:

 • Indien in het POH-GGZ traject een consultatie voor u wordt aangevraagd bij een specialist, zullen deze kosten voor rekening van Vicino komen. Dit betekent dat er geen kosten voor een consultatie aan u zullen worden doorbelast.
 • Indien in het GB-GGZ traject een consultatie voor u wordt aangevraagd bij een specialist, zullen deze kosten voor rekening komen van de desbetreffende GB-GGZ aanbieder. Dit betekent dat er geen kosten voor een consultatie aan u zullen worden doorbelast.