Uw mening

Kortdurende behandeling

Een kortdurende behandeling kan gestart worden nadat uw hulpvraag duidelijk is geworden tijdens het intakegesprek met een hulpverlener van Vicino. Het intakegesprek vormt het startpunt voor de verdere aanpak.

Doelgroep: Patiënten met lichte tot matige psychische en/of sociale klachten.

Doel: Een kortdurende behandeling is erop gericht om binnen een afgebakend aantal sessies de gezamenlijke opgestelde behandeldoelen te behalen. In principe is het de bedoeling dat de kortdurende behandeling is afgerond in gemiddeld vijf gesprekken, inclusief het intakegesprek.

Samen met de hulpverlener formuleert u een of meer doelen voor de behandeling. Hulpverleners van Vicino werken met een oplossingsgerichte aanpak. Niet de stoornis of de oorzaak staan centraal, maar de mogelijke oplossingen. De aanpak is gericht op zelf aan de slag gaan met ondersteuning van de hulpverlener. De ondersteuning kan bestaan uit face-to-face gesprekken, contacten via e-mail of telefoon en/of opdrachten. Ook kan gewerkt worden met internetbehandelingen (E-Health), al dan niet in combinatie met gesprekken. Samen met u wordt een individueel plan over de aanpak opgesteld dat aansluit bij uw situatie.